Development Assistance Committee (DAC) members

ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຍີ່ປຸ່ນ

ອົງການຢູນີເຊັບ ຮ່ວມກັບ ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ລົງຢ້ຽມຢາມແຂວງອັດຕະປື ເພື່ອຊຸກຍູ້ມາດຕະການຮັບມືກັບໄພພິບັດ

(KPL)- ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳ ສປປ ລາວ Keizo Takewaka ພ້ອມດ້ວຍຕົວແທນຈາກ ອົງການຢູນີເຊັບ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປີ ໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ ເພື່ອສຳຫຼວດຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການມາດຕະການຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນ. ອ່ານຕໍ່ ...

KPL

ຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ, ນ້ຳປະປາ ໃນຊຸມຊົນທຸກຍາກຂອງລາວ

(ຂປລ) ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ອະນຸມັດການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ມູນຄ່າກວ່າ US$159,000 ໂດລາ ສຳລັບສອງໂຄງການກ່ຽວກັບການສຶກສາ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ໜຶ່ງໂຄງການລະບົບນ້ຳປະປາ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເພື່ອການສ້າງຮາກຖານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມະນຸດ (GGP).ສັນຍາການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການລົງນາມທີ່ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 18 ທັນວານີ້, ລະຫວ່າງທ່ານ ທາເກວາກະ ເກໂຊະ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປ ລາວ, ແລະ ຕາງໜ້າອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.ອ່ານຕໍ່ ...

ໂຕະຂ່າວ ຂປລ

ຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຄື່ອງຈັັກເກັບກູ້ລະເບີດລູກຫວ່ານ ສຳລັບການເກັບກູ້ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

(ຂປລ) ໃນວັນທີ 11 ທັນວາ 2019 ນີ້, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ອະນຸມັດການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າມູນຄ່າ USD 746,128 ໂດລາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເກັບກູ້ລະບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ໂດຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເກັບກູ້ລະເບີດລູກຫວ່ານ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ.ສັນຍາກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການລົງນາມ ທີ່ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 11 ທັນວານີ້ ລະຫວ່າງທ່ານ ທາເກວະກະ ເຄໂຊະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ໂດໂກະ ທາກາຮິຊະ ຮອງປະທານອົງການເກັບກູ້ລະເບີດຍີ່ປຸ່ນ (JMAS), ເຊິ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ທີ່ເປັນຜູ້ລິເລີ່ມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ.ອ່ານຕໍ່ ...

ໂຕະຂ່າວ ຂປລ

ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຍົກລະດັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ສຳລັບເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

(ຂປລ) ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າມູນຄ່າ USD 526,999 ໂດລາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ສຳລັບເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ສປປ ລາວ.ຂໍ້ສັນຍາກ່ຽວກັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການລົງນາມທີ່ສະຖານທູກຍີ່ປຸ່ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 3 ທັນວານີ້, ລະຫວ່າງທ່ານ ເກໂຊະ ທາເກວາກະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ກຸມິໂກະ ຊູຊຸມຸຣະ ຫົວໜ້າໂຄງການ ອົງການແພຼນນາໆຊາດປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.ອ່ານຕໍ່ ...

ໂຕະຂ່າວ ຂປລ

ຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຍົກລະດັບ ທັກສະການອ່ານສຳລັບເດັກນ້ອຍ ຢູ່ເມືອງທ່າພັງທອງ

(ຂປລ) ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າມູນຄ່າ US$516,34 ໂດລາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຍົກລະດັບທັກສະການອ່ານສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນ ກໍ່ຄືຄວາມກ້າວໜ້າໂຮງຮຽນປະຖົມໃນ ສປປ ລາວ.ສັນຍາກ່ຽວກັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການລົງນາມທີ່ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 18 ພະຈິກນີ້ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ທະເກວະກະ ເກໂຊະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳລາວ, ແລະ ທ່ານນາງ ມິຢາອຸຊິ ມາຢູໂກະ ຫົວໜ້າໂຄງການສຸພະນິມິດຍີ່ປຸ່ນ (WVJ), ເຊິ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຂອງຍີ່ປຸ່ນ.ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳ ໃນປີທຳອິດຂອງໂຄງການໄລຍະສາມປີ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ການຍົກລະດັບການອ່ານ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ສຳລັບເດັກນ້ອຍຢູ່ເມືອງທ່າພັງທອງ.”ອ່ານຕໍ່ ...

ໂຕະຂ່າວ ຂປລ

ຍີ່ປຸ່ນທຸ້ມທຶນ US$17.8 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຍົກລະດັບລະບົບນ້ຳປະປາຢູ່ຫຼວງພະບາງ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ມູນຄ່າ US$17.8 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບນ້ຳປະປາຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ລົງນາມທີ່ນະຄອນວຽງຈັນໃນວັນພະຫັດນີ້.ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນຜ່ານການລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ສີສົມບູນ ອຸນະວົງ ຫົວໜ້າກົມການຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ທ່ານ ໂຢຊິຮະຣຸ ໂຢເນຢາມະ ຫົວໜ້າອົງການຮ່ວມມືສາກົນແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ປະຈຳລາວ.ອ່ານຕໍ່ ...

ສັງຄົມໄຊ ບຸບຜານຸວົງ

ຍີ່ປຸ່ນຈະຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດໃນລາວ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຕົກລົງມອບອຸປະກອນໃຫ້ແກ່ລາວ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການກະກຽມ, ຈັດການ ແລະ ຮັບມືກັບໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ຕາມການເປີດເຜີຍຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.ກົມການຂ່າວຂອງກະຊວງໄດ້ຖະແຫຼງໃນມື້ວານນີ້ວ່າ ທ່ານ ເຄນຈິ ວາຄາມິຢະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຢືນຢັນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນສຳລັບປະເທດລາວ ໃນລະຫວ່າງການຈັດກອງປະຊຸມພາຄີກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາວລາວ ນຳໂດຍທ່ານ ທອງພັນ ສະຫວັນເພັດ.ອ່ານຕໍ່ ...

http://Ekaphone Phouthonesy

ອົງການ JICA ສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບໂຄງລ່າງນ້ຳປະປາຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ອົງການຮ່ວມມືສາກົນແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງນ້ຳປະປາ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແຕ່ປີ 2019-2022 ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າມູນຄ່າ US$18.4 ລ້ານໂດລາ.ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ Nihon Suido ຈຳກັດຈະເປັນຜູ້ກະກຽມເອກະສານການປະມູນ, ຄັດເລືອກການປະມູນ ແລະ ກວດກາໂຄງການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ ຂັນທອງ ວໍລະຈິດ ຫົວໜ້າພະແນກນ້ຳປະປາ, ກົມນ້ຳປະປາ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງກ່າວວ່າ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ Nihon Suido ຈຳກັດ ຈະຄັດເລືອກບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການກໍ່ສ້າງໃນເດືອນເມສາປີໜ້າ ເຊິ່ງຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2022.ອ່ານຕໍ່  ...

ສັງຄົມໄຊ ບຸບຜານຸວົງ

ຍີ່ປຸ່ນຊ່ວຍສົ່ງເສີມການສຶກສາສຳລັບຄົນພິການໃນລາວ

ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ມອບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອກວ່າ 2.6 ຕື້ກີບ (US$300,000 ໂດລາ) ໃຫ້ກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາສຳລັບກຸ່ມຜູ້ພິການ.ຂໍ້ຕົກລົງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການລົງນາມທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້ ໂດຍທ່ານ ພູວັນ ວົງສຸທີ ຮອງຫົວໜ້າກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ທາເຄຈຸ ໂອງະຕະ ປະທານມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ.ໂຄງການໄລຍະຫ້າປີດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີເດັກພິການທາງຫູ ແລະ ສາຍຕາປະມານ 1,500 ຄົນ.ອ່ານຕໍ່ ...

ສີລັດດາ ສຸລິຍົງ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນລ້ຽງສົ່ງນັກສຶກສາທຶນລາວ, ທັງສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບການສ້າງຕັ້ງໂຄງການ

ນັກສຶກສາລາວຈຳນວນ 20 ຄົນຈະເດີນທາງໄປສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້ລະດັບສູງຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການທຶນການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (JDS) ແລະ ໂຄງການຜູ້ນຳໜຸ່ມ (YLP).ງານລ້ຽງຮັບຮອງນັກສຶກສາ ແລະ ອະດີດນັກສຶກສາທຶນ JDS ແລະ YLP ໄດ້ຈັນຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນວັນອັງຄານນີ້ ເພື່ອເປັນການລ້ຽງສົ່ງນັກສຶກສາທີ່ຈະເດີນທາງໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເປັນການສະຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງໂຄງການ JDS ຄົບຮອບ 20 ປີ.ອ່ານຕໍ່ ...

ແກ້ວວຽງຄອນ ບຸນວິເສດ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

Do you have questions on the content published by Open Development Laos? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Laos website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Laos website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

ເອກະສານຖືກລຶບແລ້ວ
ຜິດພາດ!

Disclaimer: Open Development Laos will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

S8hf2
* ກ່ອງສະແດງຄວາມຄິດເຫັນບໍ່ສາມາດຖືກປະໃຫ້ວ່າງເປົ່າໄດ້! ມີບາງຢ່າງຜິດພາດ, ກະລຸນາສົ່ງຟອມໃໝ່! ກະລຸນາເພີ່ມລະຫັດກ່ອນຫນ້າທໍາອິດ.

ຂອບໃຈທີ່ເສຍສະຫຼະເວລາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ!