ວີດີໂອ: ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8


ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ຈະຮັບຮອງຫຼາຍບັນຫາ(ວັນທີ 27 ຕຸລາ – 17 ພະຈິິກ 2020) 

ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8, ໄຂຂື້ນລະຫວ່າງ ວັນທີ 27 ຕຸລາ – 17 ພະຈິິກ 2020 

2019 ລັດຖະບານ ສາມາດບັນລຸ 10 ໜ້າວຽກທີ່ພົ້ນເດັ່ນ


ນາຍົກເນັ້ນ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຕ້ອງໂປ່ງໃສ ຈິງໃຈ ບໍລິການແກ່ນັກລົງທຶນ


ນາຍົກຊີ້ແຈງ ເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ເຕີບໂຕບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ


ນາຍົກ ເອົາຈິງ ກົນໄກປະຕູດຽວ ໃຜເຮັດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເອົາອອກ ສ້າງຄົນທີ່ເຮັດແທ້ທຳຈິງ


ສສຊ ສະເໜີ ລັດຕ້ອງລົງໂທດພະນັກງານ ທີ່ລະເມີດວິໄນ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ປະເທດຊາດ


ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ການເງິນ ຊີ້ແຈງ ຄຳຊັກຖາມ ສສຊ ຕໍ່ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນຂອງລັດ


ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຊີ້ແຈງການຂາຍໄມ້ຂອງລັດ ທີ່ບໍ່ຜ່ານການປະມູນ


ຊີ້ແຈງ ບັນຫາ ຜູ້ກະທຳຜິດລະເມີດວິໄນການເງິນ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບໂທດເທົ່າຄວນ


ແຫຼ່ງທີ່ມາ: Lao Economic News Channel


ສສຊ ເຂດ 5 ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ສະເໜີປະເດັນກ່ຽວກັບການສໍາປະທານທີ່ດິນສໍາລັບສວນປູກກ້ວຍໃນປະເທດລາວ


ແຫຼ່ງທີ່ມາ: Land Information Working Group