ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ມົນລະພິດ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຂີ້ເຫຍື້ອພລາສຕິກ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ເສດຖະກິດໃນລາວ

ເກືອບໜຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນເມືອງລາວແມ່ນເປັນປລາສຕິກ. ປະຈຸບັນນີ້ ຂີ້ເຫຍື້ອພລາສຕິກຖືກພົບເຫັນຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງລາວ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຫາປາ, ຕັນທໍ່ລະບາຍນ້ຳ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງອາກາດ, ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ. ແຜນການດັ່ງກ່າວພິຈາລະນາຮູບແບບວິທີການ “ເສດຖະກິດໝູນວຽນ” ເພື່ອຊ່ວຍບັນລຸຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ 2030 ຂອງລັດຖະບານ. ສີ່ມາດຕະການເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດພາດສະຕິກແລະ ການບໍລິໂພກຄື: ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບໂດຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີພາກບັງຄັບ, ສ້າງແຮງຈູງໃຈທາງເສດຖະກິດ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ວິທີການສະຫມັກໃຈ ແລະ ສ້າງຮູບແບບຂໍ້ຕົກລົງເປັນຕົ້ນ.ອ່ານເພິ່ມເຕີມ ...

ລັດສະໝີ ພອນວິໄລ

ການຈູດຂີ້ເຫຍື່ອກໍເກີດໝອກຄວັນມົນລະພິດປົກຄຸມທົ່ວນະຄອນຂອງລາວ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາ, ຢູ່ໃນຂອບເຂດຕົວເມືອງໄຊທານີ, ໄດດ້ເກີດມີເຫດການໝອກຄວັນປົກຄົມທົ່ວພື້ນທີ່ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ອາໃສໃນອານາເຂດອ້ອມຄຽງ. ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ເປັນບ່ອນຖື້ມຂີ່ເຫຍື່ອ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ຫຼັກ 32 ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນບ່ອນບັນຈຸວັດຖຸບັນຈຸໄຟຫຼາຍຊະນິດຊຶ່ງເປັນການຍາກໃນການຄວບຄຸມ. ການວັດລະດັບມົນລະພິດຢູ່ນະຄອນຫຼວງຈັນ / Air Quality Index (AQI)ມີຢູ່ທີ່ລະດັບ 152, ຊຶ່ງຈັດຢູ່ໃນເກນທີ່ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຊ້ເວລາຈຳນວນຫຼາຍວັນໃນການດັບໄຟ, ອຳນາດການປົກຄອງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສໃນອານາເຂດໃກ້ຄຽງໃຫ້ສວມໜ້າກາກເພື່ອປ້ອງກັນພົນລະພິດທີ່ເກີດຈາກການເຜົາໃໝ້ດັ່ງກ່າວ. ອ່ານເພິ່ມເຕີມ   ...

ລັດສະໝີ ພອນວິໄລ

ຊາວປະມົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດທາງນ້ຳ

ບັນດາສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນຊາວປະມົງຢູ່ບ້ານນາຊັບ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ແກ້ໄຂບັນຫາການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອມູນສັດໃນແມ່ນ້ຳຄອນ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການຫາປາ. ແມ່ນ້ຳທີ່ເປັນມົນລະພິດ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 1,648 ຄົນ ທີ່ອາໃສການຫາປາເພື່ອລ້ຽງຊີບ ແລະ ຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງປາບາງປະເພດ. ບັນດາຕົວແທນຂອງໝູ່ບ້ານນັ້ນ ເວົ້າວ່າກິ່ນ ແລະ ສິ່ງເປິເປື້ອນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2019 ແລະ ຮ້າຍແຮງຂື້ນໃນປີນີ້. Read more.  ...

ຜູ້ລາຍງານຂ່າວທາມສ

ການເຜົາຂີ່ເຫຍື່ອຍັງຄົງເປັນບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນຂອງນະຄອນຫຼວງຈັນ

ບັນດາຜູ້ພັກເຊົາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບບັນຫາການຈູດເຜົາຂີ້ເຫຍື່ອຊຶ່ງຍັງຄົງເປັນບັນຫາຢູ່ ແລະ ມີຄວາມຫວັງວ່າສາຍດ່ວນສຳລັບຮ້ອງທຸກຈະສາມາດເຂົ້າມາຢຸດບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ກົມຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍດ່ວນ 1523 ໃນເດືອນ ກັນຍາປີຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນການອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ພັກເຊົາໄດ້ລາຍງານການຈູດຂີ້ເຫຍື່ອທີ່ຜິດກົດໝາຍຢູ່ໃນຕົວເມືອງ. ສາຍດ່ວນໄດ້ເປີດບໍລິການນັບແຕ່ວັນຈັນ ເຖິງ ສຸກ, ເວລາ 09:00 – 16:00 ແລະ ເປີດຮັບການລາຍງານກ່ຽວກັບການຈູດເຜົາຜິດແບບກົດໝາຍທັງໝົດໃນນະຄອນຫຼວງ. ສືບຕໍ່ອ່ານ   ...

ໄພບຸນ ທະນະບົວສີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປາກເຊ ເດີນໜ້າໂຄງການບຳບັດນ້ຳເສຍ, ຂີ້ເຫຍື້ອ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປາກເຊ ມີແຜນປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອ, ເຊິ່ງລວມມີການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ, ໂອກາດໃນການນຳໃຊ້ຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ເປັນຊັບພະຍາກອນ, ແລະ ການບຳບັດນ້ຳເສຍ.ອຳນາດການປົກຄອງໄດ້ເປີດຕົວໂຄງການ “ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ນ້ຳເສຍ ເພື່ອການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຕົວເມືອງໃນລາວ” ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນຈັນນີ້.ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນແຕ່ປີ 2019-2024 ຢູ່ໃນສອງຕົວເມືອງໃຫຍ່ຄື ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ.ລັດຖະບານເກົາຫຼີຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນສຳລັບດຳເນີນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມູນຄ່າກວ່າ US$6.7 ລ້ານໂດລາ ໂດຍຜ່ານອົງການຮ່ວມມືສາກົນແຫ່ງປະເທດເກົາຫຼີ (KOICA) ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການຂະຫຍາຍຕົວສີຂຽວໂລກ (GGGI).ອ່ານຕໍ່ ...

ແກ້ວວຽງຄອນ ບຸນວິເສດ

ໂຮງງານຈີນໃນລາວ ສ້າງຄວາມກັງວົນຕໍ່ສຸຂະພາບ, ສົ່ງກິ່ນເໝັນສູ່ບ້ານອ້ອມຂ້າງ

ໂຮງງານຈີນຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມການຜະລິດຫວ່າງໝໍ່ໆມານີ້ ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງ ແລະ ມົນລະພິດທາງອາກາດ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຊາວບ້ານທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ຄຽງ.ໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ເປັນໂຮງງານຜະລິດກ່ອງໂຟມເພື່ອນຳໃຊ້ຂົນສົ່ງກ້ວຍ ປະກອບດ້ວຍອາຄານໜຶ່ງຫຼັງ ຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ 1 ເຮັກຕາ ຢູ່ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ຊາວບ້ານຢ່າງໜ້ອຍສິບຄົວເຮືອນລາຍງານວ່າ ໂຮງງານດັ່ງກ່າວກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງ ແລະ ສົ່ງກິ່ນເໝັນ ໃນຂະນະທຳການຜະລິດແຕ່ເວລາ 6 ໂມງເຊົ້າເຖິງທ່ຽງຄືນ.ອ່ານຕໍ່ ...

ໜ່ວຍຂ່າວ RFA ລາວ

ອາກາດມົນລະພິດຈາກຄວັນໄຟແຕ່ງກິນ, ຢາສູບ ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ມົນລະພິດທາງອາກາດທີ່ມາຈາກຄວັນໄຟແຕ່ງກິນ ແລະ ຢາສູບມີຢູ່ທົ່ວໄປ; ຈາກການສຳຫຼວດພົບວ່າ ເກືອບສາມໃນສີ່ຄົວເຮືອນ ມີການສູບດົມຄວັນຢາສູບພາຍໃນເຮືອນ ແລະ ຄວັນໄຟຈາກການແຕ່ງກິນໃນເຮືອນ.ເມື່ອປະເມີນລວມຊ່ອງທາງຕ່າງໆໃນການຫາຍໃຈເອົາທາດອາຍພິດ ພົບວ່າ ໜຶ່ງໃນສາມຄົວເຮືອນມີການຫາຍໃຈເອົາຄວັນພິດ ທັງຈາກການສູບຢາມືສອງ ແລະ ຈາກການແຕ່ງກິນພາຍໃນເຮືອນ.ອ່ານຕໍ່ ...

ໄຊຊະນະ ລືໄກ

ມຊ, ມະຫາວິທະຍາໄລຮ່າໂນ້ຍ ຄືບໜ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ພຼາສ໌ຕິກ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ຄະນະສິ່ງແວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດຮ່າໂນ້ຍ ພ້ອມດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບພາລະກິດການຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພຼາສ໌ຕິກ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “SEA Plastic Edu Erasmus+”.ສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແຕ່ປີ 2018-2020 ດ້ວຍທຶນຈຳນວນ 989,043 ຢູໂຣ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ພຼາສ໌ຕິກ ແລະ ສົ່ງເສີມສິ່ງແວດລ້ອມ.ໂຄງການດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍການຈັກຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອພຼາສ໌ຕິກ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂີ້ເຫຍື້ອພຼາສ໌ຕິກ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ຂະແໜງເອກະຊົນ ກໍຄືຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ.ອ່ານຕໍ່ ...

ສັງຄົມໄຊ ບຸບຜານຸວົງ

ຊາວນະຄອນຫຼວງ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອະນາໄມໂລກ, ໂຄງການວຽງຈັນສີຂຽວ

ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ຮ່ວມກັບພະນັກງານຈາກໂຮງຮຽນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເດີນຂະບວນເຮັດອະນາໄມລຽບຕາມຖະໜົນສາຍຫຼັກຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອະນາໄມໂລກ ແລະ ໂຄງການວຽງຈັນສີຂຽວ.ຂະບວນການອອກແຮງງານດັ່ງກ່າວມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 3,000 ກວ່າຄົນ ເຊິ່ງມີການອະນາໄມຖະໜົນໃນສາມຕົວເມືອງຄື ເມືອງໄຊທານີ, ໄຊເສດຖາ ແລະ ສີສັດຕະນາກ.ອ່ານຕໍ່ ...

ສັງຄົມໄຊ ບຸບຜານຸວົງ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳສັ່ງໂຈະການດຳເນີນໂຮງບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອປຼາສ໌ຕິກ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈະໂຈະການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດສຳລັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ເຊິ່ງນຳໃຊ້ຂີ້ເຫຍື້ອປຼາສ໌ຕິກເປັນວັດຖຸດິບ,​ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງມາດຕະຖານໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ.ທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ເຊັັນລົງນາມຮັບຮອງຄຳສັ່ງລັດຖະມົນຕີສະບັບວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ເຊິ່ງສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ອຸດສາຫະກຳທົ່ວປະເທດຢຸດການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ສຳລັບໂຮງການອຸດສາຫະກຳດັ່ງກ່າວເປັນການຊົ່ວຄາວ.ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີສະບັບດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການດຳເນີນການຂອງໂຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດປະເພດດັ່ງກ່າວແລ້ວ ແລະ ໂຮງງານເອງກໍ່ຍັງສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.ແຕ່ວ່າສຳລັບໂຮງງານທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງກຽມພ້ອມສຳລັບການກວດກາຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ອຸດສາຫະກຳ. ໂຮງງານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຈະໄດ້ຮັບການຕັກເຕືອນ ແລະ ຄຳແນະນຳໃຫ້ປັບປຸງຂະບວນການຜະລິດ.ອ່ານຕໍ່ ...

ເອກະພອນ ພູທອນສີ
http://annx.asianews.network/content/industry-ministry-orders-suspension-plastic-waste-recycling-plants-102439

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

Do you have questions on the content published by Open Development Laos? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Laos website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Laos website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

ເອກະສານຖືກລຶບແລ້ວ
ຜິດພາດ!

Disclaimer: Open Development Laos will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

dBXY6
* ກ່ອງສະແດງຄວາມຄິດເຫັນບໍ່ສາມາດຖືກປະໃຫ້ວ່າງເປົ່າໄດ້! ມີບາງຢ່າງຜິດພາດ, ກະລຸນາສົ່ງຟອມໃໝ່! ກະລຸນາເພີ່ມລະຫັດກ່ອນຫນ້າທໍາອິດ.

ຂອບໃຈທີ່ເສຍສະຫຼະເວລາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ!