Gender

ແມ່ຍິງ

ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບກຸ່ມແມ່ຍິງລາວທີ່ທຸກຍາກ: ຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່

ວຽງຈັນ, 10 ທັນວາ (Xinhua) — ອຳນາດການປົກຄອງກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ໃນປະຈຸບັນ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງການແພດທີ່ມີຄຸນນະພາບກວ່າເກົ່າ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງທີ່ທຸກຍາກ.ແມ່ຍິງ ແລະ ຄົນໜຸ່ມສາວໃນລາວ ຍັງຄົງຂາດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ຕາມບົດລາຍງານຫຼ້າສຸດຂອງອົງການກອງທຶນປະຊາກອນ ສະຫະປະຊາຊາດ (UNFPA). ເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະຈັດການເລັ່ງດ່ວນ ຕໍ່ບັນຫາຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ, ແມ່ຍິງທີ່ທຸກຍາກ ຈຶ່ງຈະມີອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ລາວກໍຕ້ອງຜະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ.ອ່ານຕໍ່ ...

Yurou

ຜູ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ປະເມີນແຜນຝຶກອົບຮົມທັກສະອາຊີບສຳລັບແມ່ຍິງໃນຊົນນະບົດ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ກະຊວງຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ ຄອບຄົວ ຂອງສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນການຈັັດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບສຳລັບແມ່ຍິງລາວ, ເພື່ອສົ່ງເສີມທ່າແຮງໃນການປະກອບອາຊີບໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.ກອງປະຊຸມຫາລືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້​ ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,​ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ສິຣິກິດ ບຸບຜາ ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ທ່ານ ຊາງ ຮຽງ ຊອຍ ຕາງໜ້າກະຊວງຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເກົາຫຼີ.ອ່ານຕໍ່ ...

ວຽງດາວັນ ບັນພະຮັກສາ

ແມ່ຍິງໃນຊົນນະບົດເສີມຂະຫຍາທ່າແຮງໃນການເຮັດວຽກຈາກການຝຶກອົບຮົມ

ລາວ ແລະ ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີຮ່ວມກັນສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ຜ່ານຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມທີ່ອອກແບບສະເພາະ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນວຽງຈັນ.ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສູນຝຶກອົບຮົມສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ກະຊວງຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ ຄອບຄົວແຫ່ງປະເທດເກົາຫຼີ ແນໃສ່ເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທ່າແຮງໃນການປະກອບອາຊີບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ.ອ່ານຕໍ່ ...

ສີລັດດາ ສຸລິຍົງ

ກົມແຜນການສົ່ງເສີມທ່າແຮງດ້ານການນຳຂອງແມ່ຍິງ

ກົມແຜນການ ພາຍໃຕ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໄລຍະໜຶ່ງວັນກ່ຽວກັບ “ການນຳແບບສະຫຼາດສຳລັບແມ່ຍິງ” ເຊິ່ງແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານເພດຍິງ.ທ່ານນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຫົວໜ້າກົມ ແລະ ທ່ານນາງ ທຳມາ ເພັດວິໄຊ ເລຂາທິການປະຈຳກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວເພື່ອສົ່ງເສີມບົດຍາງຂອງແມ່ຍິງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ.ອ່ານຕໍ່ ...

ໂຕະຂ່າວວຽງຈັນທາມສ໌

ຈັດກອງປະຊຸມຫາລືຫຼາຍພາກສ່ວນ ກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ປະສົບເຄະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

(ຂປລ) ຊ່ຽວຊານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ຮ່ວມປະຊຸມທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອຫາລືວິທີການໃນການປັບຕົວ ແລະ ນຳໃຊ້ຊຸດບໍລິການທີ່ຈຳເປັນ (Essential Service Package) ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການໃຫ້ບໍລິການທີ່ຈຳເປັນສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍພາກສ່ວນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ຊຸດບໍລິການທີ່ຈຳເປັນ (Essential Service Package) ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-9 ກໍລະກົດ 2019.ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ແນໃສ່ສົ່ງເສີມການປະສານງານ ແລະ ເປັນຊ່ອງທາງອ້າງອີງໃນກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ເພື່ອປັບປຸງການສະກັດກັ້ນ ແລະ ການຮັບມືກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ.ອ່ານຕໍ່ ...

ໂຕະຂ່າວ ຂປລ
http://kpl.gov.la/En/Detail.aspx?id=46998

ຢູເອັນສົ່ງເສີມການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານເພື່ອສະກັດກັ້ນການນຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນລາວ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານຈະເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານກ່ຽວກັບການລົບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ໂດຍຫວັງວ່າຈະສາມາດປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ.ປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ຊົນນະບົດຍັງມີຄວາມຮູ້ໜ້ອຍກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ການປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊຸມຊົນເທົ່າທີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພາຍຄົວເຮືອນຍັງຄົງສືບຕໍ່ມີຢູ່.ອ່ານຕໍ່ ...

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ
http://annx.asianews.network/content/un-ramps-message-prevention-violence-against-women-99879

ນັກທຸລະກິດຍິງລາວຮັບລາງວັນນັກທຸລະກິດດີເດັ່ນລະດັບພາກພື້ນ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ນັກທຸລະກິດຍິງລາວເຂົ້າຮັບລາງວັນນັກທຸລະກິດຍິງດີເດັ່ນອາຊຽນ 2019 ຈາກເຄືອຂ່າຍນັກທຸລະກິດຍິງອາຊຽນ (AWEN) ທີ່ໂຮງແຮມ JW Marriott, ບາງກອກ ປະເທດໄທ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານດັ່ງກ່າວມີນັກທຸລະກິດຍິງເກືອບ 90 ຄົນຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີນັກທຸລະກິດຍິງ 10 ຄົນຈາກລາວ, ເພື່ອແນໃສ່ສົ່ງເສີມບົດບາດຂອງນັກທຸລະກິດຍິງ ແລະ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ.ອ່ານຕໍ່  ...

ວິສິດ ເທບພະລັດ
http://annx.asianews.network/content/outstanding-lao-businesswomen-receive-regional-award-99035

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຊ່ວຍເຫຼືອເຫຍື່ອຈາກການຄ້າມະນຸດ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຮ່ວມມືກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການດຳເນີນໂຄງການເພື່ອປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຈາກການຄ້າມະນຸດ.ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງແນວທາງໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຫຍື່ອຈາກການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ມີຂື້ນວານນີ້ ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.ອ່ານຕໍ່ ...

ວຽງດາວັນ ບັນພະຮັກສາ

ລາວ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ປະເມີນໂຄງການເພື່ອຈັດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບສຳລັບແມ່ຍິງ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ກະຊວງຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ສູນຝຶກອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເພື່ອຈັດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.ກອງປະຊຸມຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການໄລຍະສາມປີດັ່ງກ່າວ (ແຕ່ປີ 2016-2018) ໄດ້ມີຂຶ້ນວານນີ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.ອ່ານຕໍ່ ...

ວຽງດາວັນ ບັນພະຮັກສາ

ຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງລາວຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບທຸລະກິດອິເລັກໂທຣນິກ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ກອງທຶນການຮ່ວມມືອາຊຽນ-ເກົາຫຼີ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບລະບົບທຸລະກິດອິເລັກໂທຣນິກ (E-Business) ເພື່ອຂະຫຍາຍໂອກາດສຳລັບຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງລາວ, ການປັບປຸງດ້ານລາຍຮັບ ແລະ ຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງແມ່ຍິງລາວ.ພິທີເປີດໂຄງການແມ່ນໄດ້ຮັບກຽດໃນການເປັນປະທານໂດຍທ່ານນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຍິງລາວ ແລະ ຄູຝຶກຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.ອ່ານຕໍ່  ...

ວຽງດາວັນ ບັນພະຮັກສາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

Do you have questions on the content published by Open Development Laos? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Laos website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Laos website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

ເອກະສານຖືກລຶບແລ້ວ
ຜິດພາດ!

Disclaimer: Open Development Laos will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

En3Gw
* ກ່ອງສະແດງຄວາມຄິດເຫັນບໍ່ສາມາດຖືກປະໃຫ້ວ່າງເປົ່າໄດ້! ມີບາງຢ່າງຜິດພາດ, ກະລຸນາສົ່ງຟອມໃໝ່! ກະລຸນາເພີ່ມລະຫັດກ່ອນຫນ້າທໍາອິດ.

ຂອບໃຈທີ່ເສຍສະຫຼະເວລາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ!