ກົມແຜນການສົ່ງເສີມທ່າແຮງດ້ານການນຳຂອງແມ່ຍິງ

ກົມແຜນການ ພາຍໃຕ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໄລຍະໜຶ່ງວັນກ່ຽວກັບ “ການນຳແບບສະຫຼາດສຳລັບແມ່ຍິງ” ເຊິ່ງແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານເພດຍິງ.

ທ່ານນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຫົວໜ້າກົມ ແລະ ທ່ານນາງ ທຳມາ ເພັດວິໄຊ ເລຂາທິການປະຈຳກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວເພື່ອສົ່ງເສີມບົດຍາງຂອງແມ່ຍິງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ.

ອ່ານຕໍ່…

ໂຕະຂ່າວວຽງຈັນທາມສ໌