ສ້າງລະບົບຍຸຕິທຳທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອທຳລາຍວົງຈອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ

ໃນວັນທີ 26-27 ພຶດສະພານີ້, ບັນດາອົງການຍຸຕິທຳທີ່ສຳຄັນ ໄດ້ຮ່ວມກັນສຳຫຼວດຄວາມສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃນການຕອບໂຕ້ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງຂື້ນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ ສປປ ລາວ. ຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມອາດສາມາດລະອຽດຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃນປີກາຍນີ້ ໂດຍໂຄງການພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNDP), ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຕ້ານ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ. ອ່ານເພິ່ມເຕີມ ...

ຂ່າວສານປະເທດລາວ

ການສ້າງຂັ້ນຕອນມາດຕະຖານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີການເຂົ້າ "ຜິດປະຕູ" ສໍາລັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກຄວາມຮຸນແຮງທີ່ກຳລັງຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ໃນປະຫວັດສາດ, ການຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໄດ້ເປັນວິທີການທີ່ບໍ່ເຂັ້ມແຂງປານໃດ, ມາດຕະການສະເພາະ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຈໍາກັດຂອງພະນັກງານ ຍ້ອນຂາດແຜນການແນະນໍາແຫ່ງຊາດທີ່ຊັດເຈນ. ການສ້າງຕັ້ງ SOPs ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບການເສີມສ້າງລະບົບ ແລະ ສ້າງກອບທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບຂະແຫນງການທີ່ຈະເຮັດວຽກຕາມແນວຕັ້ງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປະສານງານຕາມແນວນອນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະບໍ່ມີການເຂົ້າ “ຜິດປະຕູ” ສໍາລັບຜູ້ລອດຊີວິດທີ່ຈະຍ່າງຜ່ານ ຖ້າວ່າພວກເຂົາກໍາລັງຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ – ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຮງຫມໍ, ເມືອງຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫຼື ສະຖານີຕໍາຫຼວດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.ອ່ານເພິ່ມເຕີມ ...

ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ອົງການ UNFPA ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງຂີດໝາຍໃນວັນສຳຄັນຂອງການແພດຜະດຸງຄັນ

ງານພົບປະທາງອອນລາຍຈັດຂື້ນໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຈາກກອງທຶນເພື່ອປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳລາວ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ຕິດຕາມຂໍ້ມູນ, ລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງການແພດຜະດຸງຄັນ” ໂດຍເນັ້ນໃສ່ບົດບາດຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານຜະດຸງຄັນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອ. ສິ່ງສຳຄັນຂອງຂະບວນການ SRMNAH ໃນ ສປປ ລາວນີ້ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຈາກ 19% ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 62% ທຽບກັບບົດລາຍງານ SoWMy (2021) ທີ່ຜ່ານມາ, ມີພຽງແຕ່ປະມານ 12% ຂອງແພດຜະດຸງຄັນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເຕັມສ່ວນຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.ອ່ານເພິ່ມເຕີມ.  ...

ຂ່າວສານປະເທດລາວ

ວັກຊິນໄຟເຊີ (Pfizer) ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ

ການສົ່ງຢາວັກຊີນ 100,620  ໂດສ ໄດ້ມາຮອດລາວໃນວັນຈັນ, ໂດຍການໃຫ້ບໍລິສັດ COVAX Facility ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການ ນະວັດຕະກຳເພື່ອຕ້ານພະຍາດລະບາດ, Gavi, ໜ່ວຍງານວັກຊິນພັນທະມິດ, ອົງການ UNICEF, ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO).ລັດຖະບານຈະນຳໃຊ້ປະລິມານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສັກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈຳນວນ 50.300 ສຳລັບກຸ່ມສ່ຽງ ແລະມີພະຍາດປະຈຳຕົວ; ການສັກຢາວັກຊີນຮອບໃໝ່ ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນໜ້າ, ໂດຍຈະໃຊ້ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບາງນະຄອນ/ແຂວງໃຫຍ່ຕາມລຳດັບຂອງຈຳນວນທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຫຼາຍໃນຊຸມຊົນ. ອ່່ານເພິ່ມເຕີມ   ...

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ

UNDP ເປີດໂຕບົດວິເຄາະຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນລາວ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈຳລາວ ເປີດໂຕບົດວິເຄາະຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນສາມຂັ້ນຄື “ເໜືອກວ່າລາຍຮັບ, ເໜືອກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ, ແລະ ເໜືອວ່າປະຈຸບັນ” ເຊິ່ງສະເໜີຊຸດທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍ ເພື່ອຈັດການກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ.ບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດຂອງ UNDP ສະບັບປີ 2019 “ເໜືອກວ່າລາຍຮັບ, ເໜືອກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ, ແລະ ເໜືອວ່າປະຈຸບັນ”, ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນສະຕະວັດທີ 21 ໄດ້ມີການເປີດໂຕທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນຈັນນີ້, ເຊິ່ງເປັນມື້ດຽວກັບການເປີດໂຕຢູ່ ບໍໂກຕາ, ຄໍລົມເບຍ.ອ່ານຕໍ່   ...

ໂຕະຂ່າວ

ລາວ, ILO ສະເຫຼີມສະຫຼອງການຮ່ວມມືໃນການສົ່ງເສີມສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ລາວຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຊັ່ນ ອົງການຈັດຕັ້ງແຮງງານສາກົນ (ILO), ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຍຸດຕິທຳໃນສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີສຳລັບໝົດທຸກຄົນ.ກິດຈະກຳເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ໜຶ່ງຮ້ອຍປີຂອງ ILO ແລະ 55 ປີຂອງການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງລາວ ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ ໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ ໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານນາງ ປານີ ຢ່າທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໆກ່ຽວຂ້ອງ.ອ່ານຕໍ່ ...

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ

ລາວ, ສະຫະປະຊາຊາດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ, ພາລະກິດລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳລາວ ໄດ້ເລີ່ມກິດຈະກຳເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ ແລະ ວັນສາກົນ ແລະ ອາທິດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ.ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງສອງວັນສຳຄັນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນພາລະກິດໂລກເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ບັນລຸຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ,​ ປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ, ແລະ ສົ່ງເສີມການກະສິກຳແບບຍືນຍົງພາຍໃນປີ 2030.ອ່ານຕໍ່ ...

ອຸ່ນຄຳ ພິມມະຕະ

EU ແລະ UNICEF ບໍລິຈາກລົດຈັກ ແລະ ເຄື່ອງຄັອມພິວເຕີໃຫ້ກະຊວງສຶກສາ

(ຂປລ) ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຮ່ວມງານເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການສຶກສາ (PSES), ສະຫະພາບຢູໂຣບ (EU) ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ (UNICEF) ໄດ້ມອບອຸປະກອນໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (MoES) ມູນຄ່າລວມ US$ 121,000 ໂດລາ, ເຊິ່ງລວມມີ ລົດຈັກ 40 ຄັນ, ຄັອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ 62 ຊຸດ, ແລະ ຄັອມພິວເຕີມືຖື 3 ເຄື່ອງ.ພິທີມອບຮັບເຄື່ອງອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 3 ຕຸລານີ້ ລະຫວ່າງທ່ານ ລີໂອ ເຟເບີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຢູໂຣປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ເອີຟານ ອັກຕາ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບປະຈຳ ສປປ ລາວ, ແລະ ທ່ານນາງ ...

ໂຕະຂ່າວ ຂປລ
http://kpl.gov.la/En/Detail.aspx?id=48604

ລາວເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກໃນສອງສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາດເພີ່ມເຕີມ

ລັດຖະບານ ໄດ້ຕົກລົງເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະເທດສະມາຊິກໃນສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍສັນຍາການຊື້ຂາຍສິນຄ້າສາກົນ ໂດຍຫວັງ່ວາກົດລະບຽບສາກົນດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດໃນດ້ານການຄ້າກັບສາກົນ.ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຍື່ນໜັງສືແຈ້ງຈາກລັດຖະບານ ໃນວັນທີ 26 ກັນຍານີ້ ຕໍ່ທ່ານ ມີເກວ ເດ ເຊີປາ ຊໍເຣັສ໌ ເລຂາທິການດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສະພານິຕິບັນຍັດສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຢືນຢັນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສົນທິສັນຍາຂອງລາວ.ອ່ານຕໍ່ ...

ເອກະພອນ ພູທອນສີ

ອົງການ UNDP ເປີດຕົວຫ້ອງແລັບ Accelerator

(ຂປລ) ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດຕົວຫ້ອງແລັບ Accelerator ເຊິ່ງເຊື່ອມໂຍງກັບເຄືອຂ່າຍຫ້ອງແລັບ 60 ແຫ່ງໃນ 78 ປະເທດທົ່ວໂລກ.ບັນຫາໃນຍຸກໂລກາພິວັດ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງວິທີການ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສັງຄົມມະນຸດໃນຍຸກໃໝ່ ແລະ ການສ້າງອະນາຄົດອັນຍືນຍົງສຳລັບທຸກຄົນ.ຫ້ອງແລັບ Accelerator ຂອງ ສປປ ລາວຈະຄົ້ນຄວ້າວີທິການແກ້ໄຂບັນຫາໃນລະດັບຮາກຖານ, ທົບສອບ ແລະ (ຖ້າສຳເລັດ) ຜັນຂະຫຍາຍສູ່ການປະຕິບັດໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ ເພື່ອຈັດການກັບບັນຫາທີ່ສຳຄັນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ. ຕົວຢ່າງຂອງບັນຫາໃນການພັດທະນາທີ່ທາງຫ້ອງແລັບຢາກແກ້ໄຂໃນລາວກໍຄື ວິກິດການດ້ານຂີ້ເຫຍື້ອຢາງປາສ໌ຕິກ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທຳຂອງໄວໜຸ່ມ.ອ່ານຕໍ່ ...

ໂຕະຂ່າວ ຂປລ
http://kpl.gov.la/En/Detail.aspx?id=48303

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

Do you have questions on the content published by Open Development Laos? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Laos website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Laos website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

ເອກະສານຖືກລຶບແລ້ວ
ຜິດພາດ!

Disclaimer: Open Development Laos will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

HDfKz
* ກ່ອງສະແດງຄວາມຄິດເຫັນບໍ່ສາມາດຖືກປະໃຫ້ວ່າງເປົ່າໄດ້! ມີບາງຢ່າງຜິດພາດ, ກະລຸນາສົ່ງຟອມໃໝ່! ກະລຸນາເພີ່ມລະຫັດກ່ອນຫນ້າທໍາອິດ.

ຂອບໃຈທີ່ເສຍສະຫຼະເວລາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ!