ຢູເອັນສົ່ງເສີມການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານເພື່ອສະກັດກັ້ນການນຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນລາວ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານຈະເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານກ່ຽວກັບການລົບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ໂດຍຫວັງວ່າຈະສາມາດປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ.

ປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ຊົນນະບົດຍັງມີຄວາມຮູ້ໜ້ອຍກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ການປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊຸມຊົນເທົ່າທີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພາຍຄົວເຮືອນຍັງຄົງສືບຕໍ່ມີຢູ່.

ອ່ານຕໍ່…

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ
http://annx.asianews.network/content/un-ramps-message-prevention-violence-against-women-99879