ກອງປະຊຸມວິຊາການເປີດຕົວຄູ່ມືການປະເມີນເຂດຮັກສາພັນປາໃນລາວ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ FISHBIO ລາວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການຮ່ວມກັບກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອອະທິບາຍກ່ຽວກັບປື້ມຄູ່ມືສະບັບໃໝ່ ເຊິ່ງຈັດທຳຂຶ້ນເພື່ອເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພື່ອການປັບປຸງການປະເມີນເຂດຮັກສາພັນປາໃນລາວ.

ປະຈຸບັນມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພຽງຈຳນວນໜ້ອຍສຳລັບນັກອະນຸລັກພັນປາ ທີ່ຕ້ອງການປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງພື້ນທີ່ປົກປ້ອງພັນປານ້ຳຈືດ ເຊັ່ນ ເຂດຮັກສາພັນປາ ທັນທີທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຈິບັດ.

ອ່ານຕໍ່…

ໂຕະຂ່າວ