ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຍັງຄົງເປັນບັນຫາທ້າທາຍສຳລັບໂຮງໝໍໃນລາວ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອໃນໂຮງໝໍຍັງຄົງເປັນເລື່ອງທ້າທາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າສະຖານພະຍາບານໃນລາວສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ມີລະບົບການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານຄວາມສະອາດສາກົນ.

ທ່ານ ດຣ ວຽງສະຫວັນ ສອນສິມໄຊ, ການນຳຈາກກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູສຸຂະພາບຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຍອມຮັບວ່າໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ບັນດາໂຮງໝໍຍັງບໍ່ມີລະບົບການບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອ. ບັນດາໂຮງໝໍຍັງຂາດແຄນອຸປະກອນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນການຄວບຄຸມການບຳບັດຂື້ເຫຍື້ອ ແລະ ການບຳບັດຍັງຄົງປະຕິບັດຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການໂດຍພະນັກງານອະນາໄມ ແລະ ບຸກຄົນພາຍນອກ.

ອ່ານຕໍ່…

ໂຕະຂ່າວ