ຂະບວນການຍ່າງເພື່ອສະໜັບສະໜູນການລົບລ້າງການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມໃນລາວ

ມະຫາຊົນກວ່າ  4,000 ຄົນໄດ້ທຳການຍ່າງເດີນຂະບວນຕາມຖະໜົນໃນວຽງຈັນໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມ. 

ນັກແລ່ນ ແລະ ນັກຍ່າງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານ Half Marathon ສາກົນວຽງຈັນຄັ້ງທີ 4, ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍໃນປີນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນໃນການລົບລ້າງການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມ.

ອ່ານຕໍ່…

ບັນນາທິການວຽງຈັນທາມສ໌