ພະນັກງານເກັບກູ້ ລບຕ, ລະເບີດມິນ ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ

ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດລາວ (UXO Lao) ແລະ ສູນເກັບກູ້ລະເບີດມິນ ກຳປູເຈຍ (CMAC) ໄດ້ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຊຸດທຳອິດ.

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສີ່ອາທິດພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືໃຕ້-ໃຕ້ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການຮ່ວມມືສາກົນແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ໄດ້ສຳເລັດລົງໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີໄລຍະແຕ່ປີນີ້ໄປເຖິງປີ 2023.

ອ່ານຕໍ່…

ໂຕະຂ່າວວຽງຈັນທາມສ໌