ສະຫະລັດ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ການຮັບມືກັບພະຍາດໂຄວິດ-19

ອົງການຢູນີເຊັບປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະໜອງໂທລະໂຄ່ງ, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ແລະ ໄມໂຄໂຟນ ໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເພື່ອເພິ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ມາດຕະການກັນຕ່າງໆ ໃນລະດັບຊຸມຊົນ. 

ການສະໜອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກສະໜັບສະໜູນໂດຍກອງທຶນຈາກ ລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດໂດຍຜ່ານອົງການເພື່ອການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼື USAID

ອ່ານຕໍ່… 

ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ