ລັດອອກມາດຕະການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນລັດ

ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດໄດ້ເຊັນຮັບຮອງລັດຖະບັນຍັດປະທານປະເທດ ໃນການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມໜີ້ສິນຂອງລັດ ເມື່ອມີການເສີມຂະຫຍາຍການລົງທຶນຂອງລັດ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນຂອງລັດ ເຊິ່ງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 29 ຕຸລານີ້ ມີຜົນໃນການຫ້າມທຸກໆພະແນກການ ແລະ ໜ່ວຍງານ ໃນການດຳເນີນໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຫຼື ການສ້າງໜີ້ສິນລັດໂດຍບໍ່ຊອບດ້ວຍກົດໝາຍໃນນາມຂອງລັດຖະບານ.

ອ່ານຕໍ່…

ສຸກສາຄອນ ແຫວນແກ້ວ