ກະຊວງອອກລະບຽບຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສັດປ່າ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ກະຊວງໄດ້ອອກແນວທາງໃໝ່ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການສ້າງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສວນສັດ, ຟາມສັດປ່າ ແລະ ການຊື້ຂາຍສັດ ແລະ ພືດປ່າຈຳນວນໜຶ່ງ.

ທ່ານ ປອ ຫຼຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ອອກທິດຊີ້ນຳໃໝ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 0188 ວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສວນສັດ, ຟາມສັດປ່າ, ສູນຟື້ນຟູ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າ ແລະ ສວນພືດປ່າ.

ອ່ານຕໍ່…

ບັນນາທິການວຽງຈັນທາມສ໌