ການຄ້າໂຕລິ່ນແບບຜິດກົດໝາຍໄດ້ແຜ່ລາມຜ່ານທາງອອນລາຍໃນລາວ

ພໍ່ຄ້າສັດປ່າກ່າວວ່າ ການຄ້າໂຕລິ່ນແບບດກົດໝາຍ ຍັງເກີດຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລວມເຖິງການຄ້າທາງອິນເຕີແນັດ ເຖິງວ່າຈະຈັດຢູ່ໃນສັດປ່າ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານ ໄດ້ມີການສັ່ງປາບປາມ ການຄ້າສັດປ່າ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນກໍຕາມ.

ປະເທດລາວ, ນັບວ່າເປັນສູນກາງການຂົນສົ່ງສັດປ່າທີ່ມີຊື່ສຽງໃນການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ເຊິ່ງລວມທັງຊິ້ນສ່ວນຮ່າງກາຍຂອງພວກມັນ; ແລະກໍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກທີ່ມີການຄ້າໂຕລິ່ນທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ອ່ານເພິ່ມເຕີມ…

RFA lao