ສິດທິມະນຸດ, ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ: ປ່ຽນວິກິດໂຄວິດ-19 ເປັນໂອກາດ

ທຸກປີໃນວັນທີ 10 ທັນວາ,​ ໂລກໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສິດທິມະນຸດ, ຮັບຮູ້ການຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການສາກົນ ໂດຍເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 1948.  

ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ເປັນບາດລ້ຽວແຫ່ງຂະບວນວິວັດຂອງຄວາມສີວິໄລຂອງມະນຸດ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງຫຼັກເກນພື້ນຖານຕ່າງໆດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບ ທີ່ເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຮັບນັ້ນ.​   

ໄດ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ເໝືອນກັບເປັນການເຊື່ອມໂຍງສັງຄົມ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ – ແລະ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ, ຖະແຫຼງການໄດ້ຮັບປະກັນສິດທິຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກສັນຊາດ, ເຜົ່າພັນ, ພາສາ, ເພດ, ສາສະໜາ, ທັດສະນະການເມືອງ ຫຼື ສະຖານະພາບອື່ນໆ.  

ອ່ານເພິ່ມເຕີມ… 

ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ