ລັດຖະບານຢືນຢັນແຜນການຜະລິດເຂົ້າ 1 ລ້ານໂຕນ ເພື່ອຕະຫຼາດພາຍໃນ, ສົ່ງອອກ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ລັດຖະບານມີແຜນສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນ ໃນການຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ລ້ານໂຕນ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການສົ່ງອອກ ໃນປີໜ້າ.

ເພື່ອຮັບປະກັນການຜະລິດເຂົ້າ ເພື່ອການສົ່ງອອກ, ລັດຖະບານ ກໍຄືກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະເສີມຂະຫຍາຍປະລິມານການຜະລິດເຂົ້າຂາວໃຫ້ໄດ້ 35 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການຜະລິດເຂົ້າທັງໝົດ. ນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໃນການສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້າໜຽວ ທີ່ມີທ່າແຮງຂະຫຍາຍຕົວໃນຫຼາຍພາກພື້ນ.

ອ່ານຕໍ່…

 

ໂຕະຂ່າວ