ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນຈະບໍ່ມີການຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນສຳລັບຊ່ວງຫົກເດືອນຕົ້ນປີ 2019

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ກອງປະຊຸມຄະນະອຳນວຍການບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ (EDL-Gen) ໃນເດືອນນີ້ ບໍ່ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນ ເນື່ອງຈາກລາຍຮັບຂອງບໍລິສັດໃນຊ່ວງຫົກເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ສະແດງຜົນການຂາດທຶນ 147.15 ຕື້ກີບ.

ການຂາດທຶນດັ່ງກ່າວສະແດງຜົນເປັນເງິນກີບ ເນື່ອງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາເປັນເງິນບາດ ແລະ ໂດລາມີລັກສະນະຜັນຜວນ, ຕາມການລາຍງານຂອງບໍລິສັດ EDL-Gen.

ເຖິງວ່າ ບໍລິສັດ EDL-Gen ຈະສ້າງກຳໄລຈາກການຂາຍໄຟຟ້າໃນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີຄັງສຳຮອງເງິນສົດ, ໜີ້ສີນຂອງບໍລິສັດສ່ວນໃຫຍ່ ໃນຮູບຂອງການໃຊ້ໜີ້ເງິນກູ້ ແມ່ນເປັນເງິນບາດ ແລະ ໂດລາ.

ອ່ານຕໍ່…

ໂຕະຂ່າວ
http://annx.asianews.network/content/edl-gen-not-paying-dividend-shareholders-first-six-months-2019-103351