ວາງແຜນສ້າງທ່າເຮືອບົກສຳລັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດວັງເຕົ່າ

ລັດຖະບານໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນທ້ອງຖິ່ນດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດ ສຳລັບການສ້າງທ່າເຮືອບົກໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດວັງເຕົ່າ ແຂວງຈຳປາສັກ. ທ່າເຮືອດັ່ງກ່າວເຊິ່ງຄາດວ່າຈຳໃຊ້ງົບປະມານກໍ່ສ້າງ 15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະຖືກສ້າງເພື່ອປັບປຸງລະບົບການຂົນສົ່ງພາຍໃນ ແລະ ຍົກລະດັບການເຊື່ອມໂຍງປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລກັບພາກພື້ນ.

ອ່ານຕໍ່…

ສົມສັກ ພົງຂາວ