ນັກຫຼິ້ນໂຍຄະຫຼັ່ງໄຫຼໄປທາດຫຼວງ ແລະ ຫຼວງພະບາງ

ປະຊາຊົນຊາວວຽງຈັນ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດຮ່ວມກັນຝຶກໂຍຄະເພື່ອສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດເນື່ອງໃນວັນໂຍຄະສາກົນຄັ້ງທີ 4. ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ບົວລານ ສິລິປັນຍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ຣາວີ ຊັງກາ ໄອໂຊລາ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອິນເດຍປະຈຳລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານຝຶກໂຍຄະດັ່ງກ່າວ ແລະ ມີການຝຶກຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆເພື່ອເປັນການຜ່ອນຄາຍ.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງຈັນທາມສ໌