ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດດ້ານທຸລະກິດຂອງແມ່ຍິງລາວ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ລາວກຳລັງຊອກຫາວິທີທາງໃນການເພີ່ມທະວີຈຳນວນນັກທຸລະກິດຍິງ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການສົ່ງເສີມການປະກອບທຸລະກິດໃນກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມສຳເລັດໃນທຸລະກິດທີ່ບໍລິຫານໂດຍແມ່ຍິງລາວ.

ເພື່ອຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ, ສູນບໍລິການ SME ພາຍໃຕ້ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ເລີ່ມມີການຈັດກິດຈະກຳເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຮອບໄຕມາດ ພາຍໃຕຫົວຂໍ້ ການສົນທະນາ ‘SSC Breakfast Talk’.

ອ່ານຕໍ່…

ໂຕະຂ່າວ