ວຽກງານສະຖິຕິຕ້ອງມີການຍົກລະດັບສູ່ມາດຕະຖານພາກພື້ນໃນທົ່ວປະເທດ

ລາວຕ້ອງພັດທະນາລະບົບເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງການ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບທາງວິຊາການ ແລະ ເພື່ອຍົກລະດັບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານພາກພື້ນ ກໍຄືສາກົນ.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງຈັນທາມສ໌