ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຍົກລະດັບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບສຳລັບແມ່ມານ

ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ແລະ ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສຳລັບແມ່ ໃນເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ.

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ຄວາມຈາກທ່ານ ຮສ.ດຣ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນພິທີມອບລົດໂຮງໝໍໃຫ້ແກ່ເມືອງເປົ້າໝາຍອາທິດແລ້ວນີ້.

ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ລົດໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່. ທີ່ຜ່ານມາ ຍ້ອນການຂາດແຄນລົດໂຮງໝໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸະນນະພາບໃນການເບິ່ງແຍງແມ່ ແລະ ເດັກ.

ອ່ານຕໍ່…

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ