ການຈັດຕັ້ງສະຖານທີ່ປ່ອນບັດສຳລັບພົນລະເມືອງລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຈະຖືກຈັດຕັ້ງຂື້ນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວທີ່ອາໃສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອລົງເລືອກຕັ້ງຕໍ່ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດໃໝ່ ຊຶ່ງວັນເລືອກຕັ້ງຈະມີຂື້ນໃນວັນທີ 21​ ກຸມພາ. ພົນລະເມືອງລາວ ສາມາດປ່ອນບັດຢູ່ບັນດາສະຖານທູດ ແລະ ກົງສູນຂອງປະເທດຕົນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ສະຖານທີ່ໄດ້ກຽມໄວ້. ບັນດາສະຖານທູດລາວ ໄດ້ຖືກແນະນຳໃນການເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການເລືອກຕັ້ງເອົາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ຊຶື່ງອີງຕາມສະຖານະການທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ. 

ສືບຕໍ່ອ່ານ … 

ສົມສັກ ປ້ອງຂາວ