ນິວຊີແລນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການລ້ຽງສັດໃນລາວ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ຊາວກະສິກອນຈາກສີ່ແຂວງຂອງລາວ ໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການລ້ຽງສັດຜ່ານການລິເລີ່ມການເພາະລ້ຽງງົວລາວຄຸນນະພາບ (LQBI).

ທີມງານໂຄງການ ຮ່ວມກັບອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ໄດ້ຈັດບັ້ນຝຶກອົບຮົມ ໃນວັນອັງຄານນີ້ ທີ່ວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບວິທີການລ້ຽງງົວຄວາຍຂະໜາດນ້ອຍ ສຳລັບຊາວກະສິກອນແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ.

ການລິເລີ່ມການເພາະລ້ຽງງົວລາວຄຸນນະພາບ ແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ນິວຊີແລນ ເພື່ອຍົກລະດັບການຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງງົວຄວາຍທີ່ລ້ຽງໃນທ້ອງຖິ່ນ. ໂຄງການມູນຄ່າ 5 ລ້ານໂດລານິວຊີແລນ (US$3.6 ລ້ານໂດລາ) ດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການລົງນາມໃນປີ 2017.

ອ່ານຕໍ່…

ໂຕະຂ່າວ