ດຳລັດໃໝ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ດ້ານການປົກຄອງຂອງລັດ

ລັດຖະບານໄດ້ອອກດຳລັບສະບັບໃໝ່ ເພື່ອຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ກະຊວງ,​ ແຂວງ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງທຽບເທົ່າກະຊວງ. ດຳລັດດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດງານ ທັງເປັນການຫຼີກລ່ຽງການເຮັດວຽກຊ້ຳກັນໃນອົງກອນຂອງລັດ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພາລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງຈັນທາມສ໌