ອົງການນິດາສ້າງລະບົບນ້ຳປະປາເຂດພູດອຍເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນລາວ

ບາງກອກ – ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກິດຈະກຳການຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດເພື່ອບບ້ານ, ອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນປະເທດເພື່ອບ້ານ (NEDA) ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດລາວໂວ ວິສາວະກຳ ແລະ ກໍ່ສ້າງຈຳກັດ ເພື່ອສ້າງລະບົບນ້ຳປະປາໃນເຂດພູດອຍ ພາຍໃຕ້ງົບປະມານ  500,000 ບາດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນບ້ານກິ່ວແຕງ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງຂອງລາວ, ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫົງສາ – ບ້ານຊຽງໝັ້ນ.

ອ່ານຕໍ່…

NNT
https://www.pattayamail.com/thailandnews/neda-sets-up-mountain-area-water-supply-for-lao-villagers-258552