ຫ້ອງທົດລອງດ້ານນິຕິເວດດິຈິຕອລ໌ແຫ່ງທຳອິດຂອງລາວມີການເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການ

ຫ້ອງທົດລອງດ້ານນິຕິເວດດິຈິຕອລ໌ແຫ່ງທຳອິດຂອງລາວ ໄດ້ມີການເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນສຸກນີ້ ທີ່ກົມຕຳຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.  ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກກົມກອງ ແລະ ໂຄງການຕ້ານອາດສະຍາກຳອອນໄລໂລກ ຂອງຫ້ອງວ່າການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາດສະຍາກຳ  (UNODC).

ອ່ານຕໍ່…

ວິສິດ ເທບພະລາດ