ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາກົດໝາຍ 23 ສະບັບໃນປີໜ້າ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ວາງແຜນພິຈາລະນາກົດໝາຍໃໝ່ 10 ສະບັບ ແລະ ກົດໝາຍດັດແກ້ອີກ 13 ສະບັບໃນປີໜ້າ ເພື່ອຈຸດປະສົງເດີນໜ້າພາລະກິດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລາວ ມີການປົກຄອງພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດໝາຍ.

ອີງຕາມແຜນການເຮັດວຽກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສຳລັບປີ 2020, ເຊິ່ງນັກກົດໝາຍໄດ້ໃຫ້ການຮັບຮອງໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຊຸດທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນນີ້, ເຊິ່ງກອງປະຊຸມສະໄໝຕໍ່ໄປ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນກາງປີ 2020 ຈະພິຈາລະນາກົດໝາຍໃໝ່ 3 ສະບັບ ແລະ ກົດໝາຍດັດແກ້ອີກ 10 ສະບັບ.

ອ່ານຕໍ່…

ເອກະພອນ ພູທອນສີ