ສະພາແຫ່ງຊາດອະນຸມັດການດັດແກ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານເສດຖະກິດ

(ຂປລ) ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອະນຸມັດການດັດແກ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກສຳລັບການລົງທຶນ.

ອ່ານຕໍ່…

ຂປລ