ກະຊວງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຢາປາບສັດຕູພືດ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ອອກລະບຽບການໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ສາມາດກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຢາປາບສັດຕູພືດ ກ່ອນການນຳໃຊ້ໃນການປູກຝັງໃນປະເທດ.

ທ່ານ ປອ ຫຼຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ລົງນາມຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ສະບັບວັນທີ 17 ກັນຍາ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ນຳເຂົ້າຢາປາບສັດຕູພືດ ທຳການລົງທະບຽນສິນຄ້າຂອງຕົນຜ່ານອຳນາດການປົກຄອງ ເພື່ອທຳການກວດກາຕາມລະບຽບການ.

ອ່ານຕໍ່…

ເອກະພອນ ພູທອນສີ