ກະຊວງສຶກສາໃຫ້ທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ

ນັກຮຽນຜູ້ທຸກຍາກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍສຳລັບຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກ່າວວ່າຈະມອບທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ເຖິງແມ່ນວ່າກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງຈະຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນຂອງນັກຮຽນທີ່ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ…

ອ່ານຕໍ່…

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ