ລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງຫຼຸດລົງຕ່ຳທີ່ສຸດທ່າມກາງສະພາບຝົນຂາດຊ່ວງ

ແມ່ນ້ຳຂອງເຊິ່ງໄຫຼຜ່ານປະເທດລາວ ກຳລັງຜະເຊີນກັບສະພາບລະດັບນ້ຳທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ ເນື່ອງຈາກຝົນຂາດຊ່ວງ.

ຢູ່ວຽງຈັນ ລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງແມ່ນຢູ່ທີ່ 0.7 ແມັດ, ຫຼື 5.54 ແມັດຕ່ຳກວ່າລະດັບນ້ຳສະເລ່ຍໃນຮອບ 57 ປີ (1961-2018). ເຊິ່ງຕ່ຳກວ່າລະດັບນ້ຳຕ່ຳສຸດທີ່ເຄີຍວັດແທກໄດ້ 1.36 ແມັດ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ແລະ 18 ກໍລະກົດ, ລະດັບນ້ຳຢູ່ສະຖານນີວັດແທກນ້ຳດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ທີ່ 5.58 ແມັດ, ຕາມຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ (MRC).

ອ່ານຕໍ່…

The Laotian Times