ກິດຈະກຳແລ່ນຮາຟມາຣາທອນຫຼວງພະບາງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງໝໍເດັກ

ມີການກຽມການເຕັມຮູບແບບສຳລັບກິດຈະກຳ ແລ່ນເພື່ອເດັກ 2018: ຮາຟມາຣາທອນຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດທີ 21 ຕຸລາ ທີ່ເມືອງມໍລະດົກໂລກ. ກິດຈະກຳແລ່ນຮາຟມາຣາທອນຫຼວງພະບາງປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 6 ຈະເປັນກິດຈະກຳປິດທ້າຍຂອງງານກິດຈະກຳທ້າຍອາທິດ 19-21 ຕຸລານີ້. ອີງຕາມຜູ້ຮັບຜິດຊອບພິທີການ ງານການກຸສົນດັ່ງກ່າວຈະສົມທົບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງໝໍເດັກມິດຕະພາບ (LFHC), ເຊິ່ງກຳໄລທັງໝົດໃນງານຈະມອບເປັນທຶນສະໜັບສະໜູນ ສຳລັບການປິ່ນປົວຄົວເຈັບໃນໂຮງໝໍແບບບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ ສຳລັບເດັກນ້ອຍລາວທຸກຄົນ.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງຈັນທາມສ໌