ລາວ, ທະນາຄານໂລກລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາຊື້ຂາຍການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດ ສຳລັບໂຄງການລິເລີ່ມການນຳໃຊ້ເຕົາໄຟສະອາດໃນລາວ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະປະກອບມີການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການລົງທຶນກ່ຽວກັບທາດກາກບອນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ການລິເລີ່ມກ່ຽວກັບທາດກາກບອນເພື່ອການພັດທະນາຂອງທະນາຄານໂລກ.

ອ່ານຕໍ່…

ບຸນແຝງ ໄພມະນີວົງ