ລາວ, UNDP ແກ້ໄຂບັນຫາການເກັບກູ້ ລບຕ ເພື່ອການພັດທະນາ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) 18 – ມີຊີວິດທິ່ປອດໄພຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ).

ຕາງໜ້າຈາກໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ແລະ ອົງການພັດທະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮ່ວມຫາລືບາດກ້າວ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ SDG18 ໃນວັນອັງຄານນີ້, ເຊິ່ງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການ UNDP ໄດ້ຮ່ວມມືກັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ພາຍໃຕ້ໂຄງການແຕ່ປີ 2017 ເຖິງ 2021.

ອ່ານຕໍ່…

ອຸ່ນຄຳ ພິມມະຕະ