ສປປ ລາວ ດຳເນີນການສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ບັນດາເຍົາວະຊົນ

ໜ່ວຍສະເພາະກິດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການເລິ່ມຈັດຕັ້ງການສັກວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ບັນດານ້ອງນ້ອຍເຍົາວະຊົນ ທີ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງອາຍຸ 6 – 11 ປີ ຢູ່ບັນດາເມືອງຕ່າງໆຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ. ປັດຈຸບັນ ອັດຕາການສັກຢາວັກຊິນໄດ້ກວດເອົາ 64.51 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ຫຼື 4,733,538 ຄົນ ແລະ 55.48 ຫຼື 4,070,995 ຄົນທີ່ຮັບການສັກສົມບູນຄົບໂດສທີ່ແນະນຳ. 

ອ່ານເພິ່ມເຕີມ… 

ຄອນພະຈັນ ສີບຸນ