ລາວມີແຜນສຳເລັດໂຄງການສ້າງເຂື່ອນ 12 ແຫ່ງໃນປີ 2019

ວຽງຈັນ (VNA) – ລັດຖະບານລາວຈະສູ້ຊົນສຳເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ 12 ແຫ່ງໃນປີ 2019 ເຊິ່ງມີກຳລັງການຜະລິດລວມ 1,950 MW ຕາມການລາຍງານຂອງສື່ທ້ອງຖິ່ນ.

ອີງຕາມສຳນັກຂ່າວເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງລາວ ລາຍງານວ່າ 80% ຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ຈາກໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື 1,570 MW ຈະຖືກຂາຍໃຫ້ປະເທດໄທ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 384.94 MW ແມ່ນສຳລັບນຳໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ.

ອ່ານຕໍ່…

VNA