ສປປ ລາວ ຖືກຍົກລະດັບຕຳແໜ່ງດັດຊະນີຄວາມສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂື້ນໃນປີ 2021

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາມໍ່ໆນີ້, ປະເທດລາວໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບຄວາມສໍ້ລາດບັງຫຼວງເພີ່ມລະດັບຂຶ້ນຈາກ 135 ໃນປີ 2017 ເປັນ 132 ໃນປີ 2018, 130 ໃນປີ 2019 ແລະ ຫຼຸດລົງມາເປັນ 134 ໃນປີ 2020. ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມໂປ່ງໃສໃນລາວ, ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງລະຫວ່າງພະນັກງານ, ນັກສຶກສາ. ລັດຖະບານ​ພວມ​ສືບ​ຕໍ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ ​ແລະ ປັບປຸງ​ນິຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ເພື່ອ​ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ.

ອ່ານເພິ່ມເຕີມ… 

Phayboune Thanabouasy
http://ໄພບູນ ທະນະບົວສີ