ລາວ, ເກົາຫຼີຮ່ວມກັນສ້າງສູນພັດທະນາບ້ານຊຸມຊົນ

ຊາວຊົນນະບົດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີສູນພັດທະນາຊຸມຊົນແຊມູນແຫ່ງໃໝ່ ພາຍຫຼັງພິທີມອບຮັບອາຄານສູນທີ່ບ້ານໝາກຄ້ຽວ ເມືອງປາກງື່ມ ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ.

ສູນດັ່ງກ່າວແມ່ນສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ມູນນິທິແຊມູນໂລກແຫ່ງປະເທດເກົາຫຼີ.

ອ່ານຕໍ່…

ແກ້ວວຽງຄອນ ບຸນວິເສດ