ສ ປປລາວ ຮ່ວມມືືກັບສາກົນ ເພື່ອເພິ່ມການເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານເຊືື້ອ

(ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)- ເພື່ອເປັນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນນຳໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຢ່າງລະມັດລະວັງ ໃນປີ 2020 (18-24 ພະຈິກ). ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມຄູ່ຮ່ວມມືຕ່າງໆ ໄດ້ຮ່ວມກັນ ເພື່ອປຸກລະດົມ ຄວາມເອົາໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງທຸກຄົນໃນການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຢ່າງຖືກວິທີ. 

ອ່ານເພິ່ມເຕີມ…..

KPL