ລາວ-ຈີນຮ່ວມມືເພື່ອປັບປຸງຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

ລາວ ແລະ ຈີນ ຕົກລົງສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງການແຮງງານ ເພື່ອເນັ້ນໃສ່ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພໃນການປະກອບອາຊີບໃນລາວ. ຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ການຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ການນຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງຝ່າຍ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານແຮງງານອື່ນໆ ຕາມການສະເໜີຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ.

ອ່ານຕໍ່…

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ