ສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການອອກສ໌ຟາມເປີດຕົວໂຄງການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການອອກສ໌ຟາມ ເປີດຕົວໂຄງການຮ່ວມມືເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງໜ່ວຍງານຮ່າງກົດໝາຍຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຫາລື ແລະ ຮັບຟັງບັນຫາຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມແຕ່ລະໜ່ວຍງານ.

ທ່ານ ບຸນທັນ ບຸນວິໄລ ຫົວໜ້າເລຂາທິການການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ທິໂບ ຮັນເກ ອຳນວນການອົງການອອກສ໌ຟາມປະຈຳລາວ ໄດ້ກ່າວຄຳເຫັນ ເພື່ອເປີດກອງປະຊຸມວານນີ້ ເຊິ່ງເປັນການເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການການຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງ (PACE) ເຊິ່ງຈະດຳເນີນໄປເຖິງປີ 2021.

ອ່ານຕໍ່…

 

ເອກະພອນ ພູທອນສີ