ກະຊວງສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈຳກັດການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ

ບັນດາຄອບຄົວໃນແຕ່ລະຊຸມຊົນ ຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ກຳລັງຮ່ວມແຮງກັນໃນການກຳຈັດແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງລາຍ ເພື່ອຊ່ວຍສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກໄດ້ມີການຮ່ວມງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບພະແນກສາທາລະນະສຸກສູນກາງ ແລະ ແຂວງ ເພື່ອຕິດຕາມຈຳນວນກໍລະນີຄົນເຈັບພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ກຳຈັດແຫຼ່ງເພະາພັນຂອງຍຸງລາຍ.

ອ່ານຕໍ່…

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ