ຜູ້ທີ່ກຳລັງຊອກວຽກຕ້ອງພິສູດຄວາມສາມາດກ່ອນຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີ

ປະຊາຊົນລາວທີ່ຕ້ອງການໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງວັດລະດັບພາສາ ແລະ ທັກສະອາຊີບ, ຕາມຄຳສະເໜີຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນແຕ່ລະປີ,​ ປະເທດເກົາຫຼີອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານລາວ 500 ຄົນໄປປະກອບອາຊີບໃນປະເທດເກົາຫຼີ ພາຍຫຼັງຜ່ານການສອບເສັງວັດລະດັບທັກສະອາຊີບ, ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບປີ 2016 ພາຍໃຕ້ລະບົບການອະນຸຍາດປະກອບອາຊີບ EPS-TOPIK.

ອ່ານຕໍ່…

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ