ສະພາແຫ່ງຊາດອະນຸມັດແຜນແມ່ບົດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອະນຸມັດແຜນແມ່ບົດເພື່ອຈັດສັນທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ​ເຊິ່ງກຳນົດປະເພດທີ່ດິນຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງຈັດສັນແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2030. ແຜນແມ່ບົດ ທີ່ມີການຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ​ຂອງນິຕິບັນຍັດສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໄດ້ເນັ້ນຄວາມຈຳເປັນໃນການເພີ່ມທະວີເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທົ່ວປະເທດ, ສ່ວນອີກ 30 ເປີເຊັນແມ່ນຈັດສັນເພື່ອກິດຈະກຳການພັດທະນາ.

ອ່ານຕໍ່…

ສົມສັກ ພົງຂາວ