ລັດເລັ່ງມືໃນການປະຕິຮູບທາງດ້ານໂຄງສ້າງໃນບັນດາພະແນກການຂອງລັດ

ພະແນກການຂອງລັດຖະບານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນກຳລັງກະກຽມການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງກົມກອງຕ່າງໆ ຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງລັດຖະບານ. ໃນຕົ້ນປີນີ້, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງແນະນຳເລກທີ 03 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆພະແນກການຂອງລັດ ເຊື່ອມບັນດາຫ້ອງການ ແລະ ກົມກອງຍ່ອຍທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຊ້ຳຊ້ອນກັນ ເຂົ້າເປັນໜ່ວຍງານດຽວກັນ.

ອ່ານຕໍ່…

ສຸກສາຄອນ ແຫວນແກ້ວ