ລາວ, ອີຢູ, ຢູນິເຊັບ ຮ່ວມມືໃນການປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: ລັດຖະບານ, ສະຫະພາບຢຸໂຣບ (ອີຢູ) ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ກຳລັງເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມືເພື່ອການປັບປຸງໂພຊະນາການ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການສຳລັບເດັກນ້ອຍ.

ເຖິງຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຍັງຄົງມີອັດຕາເດັກທີ່ຢູ່ໃນພາວະເຕ້ຍ, ນ້ຳໜັກຫຼຸດເກນ ແລະ ຈ່ອຍ ທີ່ສູງ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາດ້ານສາທະລະນະສຸກ ຕາມບົດລາຍງານທີ່ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-22 ຕຸລານີ້, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ອີຢູ.

ອ່ານຕໍ່…

ພົມພົງ ເຫຼົາອິນ