ສ ປປ ລາວ ກະກຽມການຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງໃນ ເດືອນ ກຸມພາ 2021​

(ວຽງຈັນທາມສ໌)- ການຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເທື່ອທີ 2 ຈະມີຂື້ນໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ 2021, ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ຂອງທ່ານ ປອ.ຊົມພູ ດວງສະຫວັນ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍມາດຕາ 32 ວ່າດ້ວຍລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍການເລືອກຕັ້ງ.  

ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 200, ລົງນາມ ວັນທີ 10 ພະຈິກ, ຈຳນວນ 164 ຄົນ ໃນຈຳນວນຜູ້ລົງສະໝັກທັງໝົດ 224 ຄົນ ຈະຖືກຮັບເລືອກເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ສະພາປະຊາຊົນແຂວງກໍຈະມີສະມາຊິກ 492 ຄົນ ໃນຈຳນວນ 789 ຄົນຂອງບັນດາຜູ້ລົງສະໝັກ. ຊຶ່ງຕົວເລກສະມາຊິກຈະເພິ່ມຂື້ນທຽບໃສ່ເທື່ອຜ່ານມາ ໂດຍອີງຕາມການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໃນປະເທດ.   

ອ່່ານເພິ່ມເຕີມ… 

Somsack Pongkhao