ຄອບຄົວທີ່ຕ້ອງຍ້າຍຖິ່ນຖານເນ່ື່ອງຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາ 1 ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ

ຫຼວງນ້ຳທາ, ລາວ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ຫຼາຍຮ້ອຍຄົວເຮືອນໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຫຼວງນ້ຳທາທີ່ຕ້ອງຍ້າຍຖິ່ນຖານເນື່ອງຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາ 1 ສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບອະນາຄົດ ເຖິງວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກອຳນາດການປົກຄອງ.

ປະຊາຊົນກວ່າ 1,700 ຄອບຄົວຈາກ 37 ບ້ານໃນເມືອງຜາອຸດົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ເມືອງນາແລ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາແມ່ນກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ພວກເຂົາໄດ້ມີການຍ້າຍຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສໃນລະຫວ່າງເດືອນຕຸລາ ປີ 2014 ແລະ ເດືອນເມສາ ປີ 2018.

ອ່ານຕໍ່…

ໂຕະຂ່າວ